KURULLAR

Yönetim Kurulu

————————————

Başkan Gürhan Gürler

Başkan Yardımcısı Furkan Kaya

Genel Sekreter Osman Kadem

Sayman Funda Kumbasar

Üye Ozan Erkan Kumit

Yönetim Kurulu Yedekler

————————————

Yedek

Yedek

Yedek

Yedek

Yedek

Denetleme Kurulu

————————————

Denetleme

Denetleme

Denetleme

Denetim Kurulu Yedekler

————————————

Denetleme

Denetleme

Denetleme